DPS Kiosek 9000 (software version 3.4 )  

Tiskárny

Nový program do DPS (Digital Print Service) Kiosku 9000 umožňuje :
 
PRODUKCI OKAMŽITÝCH digitálních fotografií formátu 10x15cm, 13x18, 15x20/21/23 / 20x25 / 20x30, index-fota, zápisu na CD/DVD. Ovládání přes 15" dotykovou obrazovku umožňuje fota barevně editovat, konvertovat do černobílé
či sepie nebo je zakomponovat do elegantních přání, kalendářů,
navíc nově  vytvářet i kompozice více záběrů na jednom snímku . Stanice je vybavena čtečkami všech karet, CD/DVD i rozhraním Bluetooth pro přenos snímků
z mobilních telefonů.

UKLÁDÁNÍ 8 volitelných formátů fotografií / FOTO do 24hod s přenosem přes LAN / FTP na digitální minilab či centrální prodejnu (volitelné FOTO do 1hod, FOTO do 24hod) 

UKLÁDÁNÍ SNÍMKŮ na web album - www.mitsubishialbum.com přímo z kiosku
či opačně z webového albumu lze odeslat snímky ke zhotovení na kterýkoliv kiosek ve světě -  ideální řešení pro sdílení fotografií se svými přáteli, příbuznými.

 

                                                                          

  Foto-systémy
  Papíry do tiskáren
  Security
 
   Kontakt
   Demo/použité 
   E-shop / košík
         

Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric  
                                
                              Novinky programu 3.4

ZVOLTE JAZYK


 
Již v prvním kroku si zákazník vybírá  jazyk, ve kterém bude s kioskem komunikovat - nově jsou integrovány jazyky jako např. japonština

       
 
Ve druhém kroku je uživatel seznámen se službami které kiosek nabízí a současně "Souhlasíte" s podmínkami používání kiosku


KDE MÁTE SVÉ
    SNÍMKY ?
 
Načtení snímků do kiosku je možné provést všemi způsoby :

Paměťové karty / USB Flash Disk - načtení z kterékoliv karty digi-aparátu
CD/DVD  - načtení z CD / DVD
Telefon s Bluetooth  - z galerie snímků mobilního telefonu

Navíc, je-li kiosek připojen k internetu / Mitsubishi albu :
Internetová objednávka - objednávku lze poslat ke zhotovení z web albumu
                                        přímo na vybraný kiosek
Foto web album  - snímky do kiosku lze načíst i z obrázků, které jste si již
                             uložili na web album dříve, např. pomocí domácího PC.

        

    
 
            Kde máte své snímky ?


 

DIGITÁLNÍ FOTO
        co nejjednodušší načtení snímku

 
  Stisknete-li "Paměťové karty" - animace Vám pomáhá zasunout
  kartu správně orientovanou a do správné čtečky
         
         
Stisknete-li "Telefon s Bluetooth" - snímek je pro názornost zobrazen ihned po přenosu

 

ZHOTOVIT IHNED SNÍMKY NEBO SI JE PŘEDEM PROHLÉDNOUT ?


 
Nový krok v programu umožňuje :

ZHOTOVIT VŠE - v tomto případě kiosek nezobrazuje snímky, ale připraví všechny soubory, které jsou na mediu ke zhotovení = následně vytiskne od každého  souboru 1 foto. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak rychle zhotovit všechny fotografie z daného media.

ZOBRAZIT ADRESÁŘE - jelikož roste počet zákazníků, kteří přijdou ke kiosku
s DVD s velkým počtem snímků,  možnost zvolit si podadresář, ze kterého kiosek následně načítá snímky, značně zkracuje dobu načítání snímků do prohlížeče kiosku.

ZOBRAZIT VŠECHNY SNÍMKY - načte všechny snímky do prohlížeče - krok, který byl ve všech předchozích verzích programu.

          
 

Z KTERÉHO ADRESÁŘE CHCETE ZOBRAZIT SNÍMKY ?
 
Pokud jste zvolili ZOBRAZIT ADRESÁŘE :

V menu se zobrazí všechny adresáře, která máte vytvořené na mediu a navíc
i několik snímků tak, abyste si uvědomili co v adresářích máte - stiskem daného adresáře kiosek načte všechny snímky (jen z tohoto adresáře) do prohlížeče.

CO CHCETE DĚLAT SE SVÝMI SNÍMKY ?


 
Po volbě media ze kterého chcete snímky načíst si vyberete i službu :

Foto okamžité - samoobslužné zhotovení fotografií na počkání.
Vypálení CD - z načtených snímků si vyberete snímky, které chcete archivovat
                      na CD.
Dekorace - vložení vybraného snímku do rámečků či kalendářů.

Multi-snímky
- nová funkce umožňuje zákazníkovi vytvořit si kompozici několika
                      záběrů na jednom snímku. .    
       
   Co chcete dělat se svými snímky ?

 

 
Navíc, je-li kiosek připojen k internetu / Mitsubishi albu,
zobrazí se v menu další tlačítka :


Foto do 1hod / 24hod
- snímky si můžete vybrat, upravit a následně nechat
                                     zhotovit na minilabu do 1hod / 24hod /48hod (volitelné).


Foto web album - vybrané snímky si můžete jen uložit na webové album a Vaši známí se na ně mohou podívat z domácího PC přes internet, popř. si je prohlédnout či vytisknout na kterémkoliv kiosku Mitsubishi.


 
 

DIGITÁLNÍ FOTO
vyberte a upravte si foto, rámeček, kalendář ...

  
Snímky se vybírají dotykem - vybraný snímek je ohraničen červeným rámečkem,
následně můžete zvýšit počet počet kopiíí, které chcete zhotovit              
             
Kalendáře i rámečky se tvoří velice jednoduchým
intuitivním způsobem

 

 
Multi-snímky - v programu je několik přednastavených předloh, tj. zákazník
                      si vybere, chce-li kompozici utvořit ze 2 záběrů vedle sebe, čtyř,
                      šestnácti .....

ÚPRAVY SNÍMKU


  
Kormě nastavení ořezu, odstranění červených očí, konverze do černobílé
či sepie, autobarev ...
má nově v tomto programu zákazník možnost nastavit
si přesně manuálně

JAS
KONTRAST
SYTOST snímku
 


FOTO
OKAMŽITÉ

          x

FOTO do 24 hod
minilab

         
 


 

Provozovatel má možnost aktivovat kromě okamžitého fota i ještě FOTO do 1hod. + FOTO  do 24 hod. (názvy těchto 2 skupin lze změnit na např. FOTO do 48 hod, FOTO Z MINILABU atd .)  a současně specifikovat na kiosku max. 8 různých formátů (viz. obr. dole).
V případě, že si zákazník vybere Foto do 1/24 hod ... (cenové relace jsou hned pod tlačítky) zvolí požadovaný formát a následně provádí výběr fota, popř. úpravu shodným způsobem jako u fota okamžitého (viz. předchozí obr). Po potvrzení objednávky je vytištěna stvrzenka s celkovým počtem objednaných fot, celkovou cenou,  se stvrzenkou jde zákazník k pokladně.

Na rozdíl od fota okamžitého, kde se snímky okamžitě vytisknou, u FOTA do 1/24 hod. po objednání zůstavají vybrané snímky uloženy v kiosku, přičemž mohou být přeneseny přes LAN/FTP do minilabu.
      
 


 
      

Přenosy FTP

 
Velice rádi Vám pomůžeme realizovat přenosy snímků (FOTO do 24hod)
z jednotlivých k internetu připojených kiosků na centrální místo, kde máte digitální minilab - máme k tomu instalován vlastní server na páteřní lince (100 Mbps).

PLATBY 
Platební možnosti
- strvzenkou, která se vytiskne (možnost předplatby -  po proplacení na pokladně
se odblokuje zhotovení objednávky na kiosku)
- předplacenou kartou (karta se dobíjí provozovatelem přímo na kiosku) 

Statistika a místní i síťový přístup do nastavení pro provozovatele.   

Klávesnice Bluetooth pro bezdrátové odblokování kiosku: 
                                                                                        
      

                            Specifické vlastnosti

HARDWARE
 
Hardware systému se skládá ze dvou částí : vrchní stanice, která obsahuje  15" dotykovou obrazovku, vestavěné PC IBM, čtečku karet ( Compact Flash I/II, IBM microdrive, SmartMedia, Sony Memory Stick/MS PRO/Duo, SD / mini SD, xD card), USB, Bluetooth, vypalovačku CD/DVD. Stanice má již v základním provedení vestavěnou tiskárnu na stvrzenky, čtečku předplacených / platebních karet.

Podstavec systému obsahuje prostor pro dvě tiskárny Mitsubishi buď CP-9550DW-S pod sebou či jednu CP-9550DW + jednu rychlou CP-9800DW-S tak,
aby bylo možné současně nabízet DVA FORMÁTY bez ořezu, např. základní formát 10x15 a současně 13x18, či 15x21 / 15x23cm.

CP-9550DW-S / 346 DPI .. tisk 1 foto 10x15 trvá cca 16 sec.
CP-9820DW-S / 300 DPI ..  tisk 1 foto 10x15 trvácca 8 sec.
 
        
          
TISKÁRNA A4  RULIČKOVÁ
   

 
Verze programu 3.4 umožňuje připojení nové rychlé ruličkové tiskárny
20x25 / 20x30


CP-3800DW / 300 DPI ..  tisk 1 foto 20x30 za půl minuty
                                

Rozměry (Š x V x H) 510 x 1510 x 580 mm   
Napájení / příkon 100-230V, 50/60Hz, cca 180 W při tisku
Hmotnost 114 kg (jedna tiskárna) 
Barva červená / černá

 
C  E   N  Y

p
odívejte se prosím na aktuální :    A K Č N Í  NA B Í D K A       reklamni kit 
 Kiosek 9000 1 x 9550    91.990 kompletní systém s podstavcem a tiskárnou 9550DW-S
 Kiosek 9000  1x 9820   102.990 kompletní systém s podstavcem a tiskárnou 9820DW-S
  ceny jsou uvedeny bez DPH
v ceně kiosku je instalace v místě zákazníka a zaškolení obsluhy
v ceně kiosku je 2- letý servis v místě zákazníka
v ceně kiosku jsou pravidelné aktualizace programu, firmware čteček / DVD-ROM, obnova kalendářů, rámečků
v ceně je
reklamní kit (výběr prvků dle Vaší předběžné specifikace)
 
Rozšíření o tiskárnu A4 (20x25, 20x30) :  
    1 x CP-3800DW
     Ruličkový rychlý tisk
  + 39.990 CZK doplnění sestavy rychlou ruličkovou tiskárnou 20x25, 20x30
    1 x CP-3020DE
      Tisk na jednotlivé listy
  + 29.900 CZK doplnění sestavy tiskárnou a velké formáty 20x25, 20x30
  
Pro instalované kiosky  
    1 x CP-9820DW-S
      rychlá tiskárna
     41.000 CZK úprava soklu stávajícího kiosku K9 včetně instalalce rychlé tiskárny CP9820DW-S (stávající tiskárna bude umístěna
                       v soklu nad ní pro větší formáty 13x18 či 15x21 na větší fota či rámečky / kalendáře)
Zvl. příslušenství  
   Klávesnice Bluetooth   4. 900 Kč bez DPH (bezdrátové odblokování kiosku přes Bluetooth / mód předplatba na kiosku)
Spotřební materiál  
   Formát 10x15
              13x18
              15x20/23
   2.70 (2.40) CZK bez DPH (náklady na 1 okamžitý snímek, včetně dodání materiálu do 24 hod)
   5.70
Kč bez DPH (náklady na 1 okamžitý snímek, včetně dodání materiálu do 24 hod)
   7.40
Kč bez DPH (náklady na 1 okamžitý snímek, včetně dodání materiálu do 24 hod)
   Předplacená karta      30 Kč bez DPH      
   
    DOWNLOAD    česká verze .pdf                 anglická verze .pdf            německá verze .pdf
   Prospekt                                Prospekt                              Prospekt  
   Návod na vyžádání                   Návod k obsluze                  Návod k obsluze